UX games and cookies sketching

Nymphaea maakt een ruwe schets van haar ideeën

Nymphaea maakt een ruwe schets van haar ideeën

Ik maak snel wat schetsen van hoe de ideeën tot uitdrukking kunnen komen in het product.