Tag Archives: CSS

  • Quick Search voor en na herontwerp

    Embase

    Bij Embase werd ik gevraagd voor het herontwerpen van de look-and-feel en het toevoegen van spellingssugesties.

    Het Embase team werkte volgens een Agile methode met daily stand-up meetings. Ik ontwierp direct in een html prototype, gebruik makend van CSS. Door side-by-site te werken met de programmeur was documentatie (naast het html prototype) overbodig.