Tag Archives: UIspec

  • search results page

    Scopus – Author Identifier

    Voor Scopus was het mijn taak, als interaction designer, om aan de hand van Business Requirements nieuwe functionaliteit te ontwerpen, testen en specificeren. De meest complexe functionaliteit was AUPRO (author profiling) of author identifier. Met het ontwerp moesten gebruikers in staat zijn om alle artikelen (in Scopus) die door een bepaalde auteur geschreven zijn te vinden. Zowel in expliciete als in impliciete zoekacties.

  • visuele weergave van skip-nav links

    Scopus – Accessibility

    Ik heb gezorgd dat in het User Interface Specification-template een accessibility-veld werd opgenomen. Op die manier werd iedereen die een UI-spec (User Interface Specification ) schreef eraan herinnerd dat ook dit aspect moest worden gespecificeerd. Verder zorgde het voor meer consistentie omdat de ontwikkelaars nu duidelijke instructies kregen en het niet zelf hoefden te verzinnen.