Gebruikersinterviews UCD

In de lessen UCD (User Centered Design) voor de eerstejaarsstudenten CMD (Communication and Multimedia Design), was in voorgaande jaren gebleken dat de interviews die de studenten afnamen niet goed genoeg waren om er persona’s op te baseren. De knelpunten waren: studenten hebben geen ervaring, geen voorbeeld, vragen niet door en interviewen vaak mensen die (net) niet aan het profiel voldoen.

Om dit te ondervangen wilden de UCD docenten een aantal korte interviews opnemen en de filmpjes aan alle leerlingen geven, zodat zij hun persona hierop konden baseren.

Ik heb de interviews voorbereid en voor de meeste interviews de rol van interviewer op me genomen. De kandidaten waren ouders van jonge kinderen, in het bezit van een smartphone. De studenten moesten, met informatie uit onder meer deze interviews, tot een ontwerpvoorstel komen om de native camera app te verbeteren voor ouders met jonge kinderen.

De interviews resulteerden in 15 filmpjes op YouTube. Van de 11 mensen, interviewde ik er 6.

Een voorbeeld “Brit”

De studenten hadden dankzij deze filmpjes een voorbeeld van hoe een interview er uit kon zien. Ook hadden zij hierdoor toegang tot interviews met gebruikers die aan het opgestelde profiel voldeden. Verder hadden alle studenten dezelfde ruwe data om te analyseren, wat het makkelijker maakte (voor de docenten) om de uitkomst, een persona, te beoordelen.