Grote fietstocht door Europa

Dit is in grote lijnen het plan, rond Pasen 2022 stappen we (Rodion en Nymphaea) op de fiets en volgen de Rijn naar het zuiden en dan volgen we een stuk de Donau, onderweg stellen we het vervolg van de route samen afhankelijk van het weer en andere factoren. Het zou kunnen dat we doorsteken naar Italië of naar Slowakije. Er zijn talloze lange afstandsfietsroutes die lonken. We beginnen met de Limes route.

Het is mijn intentie om hier af en toe verslag te doen van onze avonturen.