Het ochtend concert van de vogels

De zon komt bijna op en alle vogels heffen hun lied aan

Van alle kanten komt gefluit, getjilp en zelfs gegak

De dag komt er aan kraait de haan

De zon komt op fluit de merel

De vinken slaan er een slag naar

De meesjes kraken dat het een lieven lust is

Het winterkoninkje trippelt tussen door

De duiven koeren

En nog veel meer zangers doen mee, allemaal tegelijk uit volle borst

Voor de glorie van de nieuwe dag

We zijn omringd door geluid

Van alle kanten horen we vogels

Als je goed luistert kun je verschillende solo’s onderscheiden

Langzaam wordt het licht

Het gezang neemt langzaam af

Alleen de zangers van de dag blijven over

Nu makkelijk te onderscheiden

De kwikstaart tiftjaftjiftjaf, de vink twatwatwetwetwitwitwie, de mees hiewiwhiwiw, het schorre roekoe van de duiven

De specht slaat een roffelt tegen een boom

Het is licht

Het is dag

De avond voor dit ochtend concert hebben we bij een klein kampvuurtje genoten van de merels die ook aan het einde van de dag hun liedje zingen.