Roast & Refine

Lessen web design

Bij Inholland ben ik sinds 2015 verantwoordelijk voor het ontwikkelen en geven van het vak webdesign aan de eerstejaars Informatica en Information Technology studenten. De studenten die dit vak volgen hebben veelal weinig feeling met vormgeving.

Situatie

Het vak webdesign wordt gegeven in het eerste blok van jaar 1. Dit is een periode waarin veel uitval is. Het eerste jaar van een HBO opleiding is een schiftings jaar. Studenten komen er achter of deze studie bij hen past en of ze geschikt zijn voor het vak waar de studie voor opleidt. Er is dan ook voor gekozen om in het eerste blok te werken met individuele opdrachten, zodat, als er een student niet meer naar de lessen komt of geen huiswerk maakt, anderen daar niet de dupe van worden. Dit betekent wel dat de docent veel producten heeft om feedback op te geven. Als je 5 klassen hebt, zijn dat al snel 100 studenten die feedback willen op hun huiswerk. Het vak webdesign is zo opgezet dat studenten elke week een opdracht krijgen en dat iedere opdracht bijdraagt aan het eindproduct: een ontwerp voor een informatieve website van ca. 5 pagina’s. Omdat het wat betreft docentbelasting niet haalbaar is om elke student individueel feedback te geven, werkt ik voor een deel van de opdrachten met peer feedback. Studenten moeten elkaar dan voorzien van feedback. Één van die opdrachten is om zelf foto’s te maken voor je website. Hierbij viel op dat studenten elkaar weinig inhoudelijke feedback gaven en een foto al snel OK vonden. Hierdoor kregen studenten weinig prikkels om hun fotos naar een hoger plan te tillen en leerden ze ook niet om kritisch naar foto’s te kijken.

Opdracht/taak

Ik was dus opzoek naar een werkvorm die de studenten zou sturen in het kritisch bekijken van elkaars foto’s en het geven van inhoudelijk feedback die gebruikt kon worden om de foto’s te verbeteren.

Actie

Tijdens de zomercursus Ludodidactiek heb ik deze uitdaging opgepakt om een spel te ontwikkelen die tot het gewenste resultaat zou leiden. In deze week heb ik een prototype ontwikkeld van Roast en Refine. Daarbij paste ik design thinking toe. Het spel-testen was hierbij cruciaal om tot een werkend en uitgebalanceerd spel te komen.

Voor het spel testen had ik dit bord en spel attributen.

Voor het spel testen had ik dit handgemaakte prototype van de rollenkaarten.

Resultaat

In mijn lessen bleek dat de studenten inderdaad inhoudelijke feedback gaven omdat het spel hen daar toe aanzette. Studenten vinden het leuk om een foto compleet te roasten en zijn daarna ook in staat om tips ter verbetering te geven. Door studenten een specifieke rol te geven in elke ronde van het spel wordt hun gedrag in de gewenste richting gestuurd. Aan het einde van het spel heeft elke student zo concrete tips om één van zijn foto’s te verbeteren.

Het spel was zo ontworpen dat studenten er zelfstandig mee aan de slag konden.

Reflectie

Het was heel leuk om te zien hoe het inzetten van ludodidactiek de houding en het gedrag van de studenten positief beïnvloeden. Ze gingen van een passieve ‘lean back’ naar een actieve ‘lean forward’ houding. De studenten vonden het niet alleen een leuke activiteit, ook werden de leerdoelen beter behaald.

Om het effect te zien heb ik de les waarin Roast en Refine werd gebruikt gefilmd.

Het eerste bord was te groot en omslachtig. In versie twee heb ik het teruggebracht tot 1 A3.