Scopus – Author Identifier

Complexe nieuwe functionaliteit ontwerpen, testen en specificeren voor Scopus.

Achtergrondinformatie over Scopus / situatie

“Scopus is an abstract and indexing database with 15,000+ STM titles, from 4000+ publishers, 30 million abstracts from the last 40 years, Simultaneous web search – 265 million scientific pages, 18 million patent records, 265 million references.”

whoswho-authorprofileIn Scopus zoeken wetenschappers en informatiespecialisten naar wetenschappelijke informatie die hen in hun onderzoek verder helpt. Voor de introductie van author identifier was het zoeken op auteur feitelijk een ‘free tekst search’. Wat betekent dat alleen op die schrijfwijze werd gezocht die de gebruiker had ingevoerd. We wisten echter dat dat auteurs (wetenschappers) onder verschillende schrijfwijzen publiceren (omdat verschillende tijdschriften verschillende standaarden hanteren). Daardoor waren de zoekresultaten onvolledig of moesten gebruikers zeer complexe zoekopdrachten gebruiken. De author identifier bood de mogelijkheid om niet op een schrijfwijze maar op een author ID te zoeken. Aan een author ID werden alle artikelen gekoppeld die bij een persoon hoorde. Omdat er soms mensen met dezelfde naam in hetzelfde instituut of vakgebied werken is het niet altijd makkelijk om dat op basis van een algoritme vast te stellen. Daarom was het ook noodzakelijk om gebruikers de mogelijkheid te geven aan te geven welke artikelen toegevoegd of verwijderd moesten worden van een author ID.

Taak

Voor Scopus was het mijn taak, als interaction designer, om aan de hand van Business Requirements nieuwe functionaliteit te ontwerpen, testen en specificeren. De meest complexe functionaliteit was AUPRO (author profiling) of author identifier. Met het ontwerp moesten gebruikers in staat zijn om alle artikelen (in Scopus) die door een bepaalde auteur geschreven zijn te vinden. Zowel in expliciete als in impliciete zoekacties.

search results page

Zoekresultaten pagina van Scopus

Actie

Flowchart die de author search weergeeft

Flowchart die de author search weergeeft

Ik heb in kaart gebracht waar in het systeem (impliciet en expliciet) op auteur wordt gezocht. Ik heb verschillende mogelijke design oplossingen bedacht, die eerst uitgewerkt in schetsen en daarna omgezet in schermontwerpen. Bij het ontwerp hield ik ook rekening met toegankelijkheid. Ik heb een testscenario uitgewerkt voor de verschillende oplossingen en alle schermen voor deze scenario’s uitgewerkt. Ik heb de test uitgevoerd en de resultaten verwerkt en gepresenteerd. Aan de hand van de testresultaten heb ik het ontwerp aangepast. Het aangepaste ontwerp, en de toegankelijkheidsaanpassingen, heb ik gedocumenteerd in een UI specification. De UI specification heb ik doorgenomen met product management en de developers. Tijdens de ontwikkeling heb ik gecontroleerd of alles juist werd geïmplementeerd.

 

Schets, mock-up van author search

Schets, mock-up, van author search

Author search result page met annotaties die belangrijke onderdelen van het ontwerp aanduiden

Uitleg bij het ontwerp voor de resultaat pagina

Resultaat

Door mijn ontwerp werd het mogelijk om impliciet op auteur te zoeken. Dit gebeurt door te klikken op de naam van een auteur; bijvoorbeeld in een artikel of zoekresultatenlijst. Dat start vervolgens een zoekopdracht naar een author-ID. Met als resultaat dat de gebruiker een lijst te zien krijgt met artikelen van die auteur.

Expliciet op auteur zoeken gebeurt via een zoekopdracht in het “Author Search”-formulier (of het aanvinken van de “Author”-optie op de “Basic Search”). Het resultaat daarvan is een “Author result”-pagina. Hier heeft de gebruiker vervolgens de gelegenheid om de juiste auteurs te selecteren.

Deze functionaliteit heb ik op alle niveaus van Scopus doorgevoerd. Op een consistente manier die rekening houdt met de technische implicaties.

Reflectie

Belangrijke aspecten aan dit project en mijn bijdrage daaraan zijn:

 • Ik heb het gehele ux design traject begeleid van concept naar implementatie.
 • Ik heb een functionaliteit mogen ontwerpen die technisch complex was en zeer gewild bij de gebruikers. Daar ben ik dankbaar voor. Deze functionaliteit werd nog niet door de concurrenten van Scopus aangeboden, daarom bood dit een duidelijk concurrentievoordeel.
 • Ik heb deze technisch complexe functionaliteit weten te structureren en op een consistente manier weten te integreren in Scopus.
 • Ik heb tot in detail doordacht waar deze functionaliteit impact heeft. Zodoende kon ik ook al die pagina’s en e-mails ontwerpen.
 • Ik heb usability tests uitgevoerd op mijn ontwerpen en heb de input gebruikt om te komen tot een oplossing die goed werkte.

  Verschillende gebruikers die deelnamen aan gebruikersonderzoek voor Scopus

  Gebruikersonderzoek voor Scopus aan de universiteit van Liverpool
  en Götenborg

Naast AUPRO heb nog vele andere business requirements voor Scopus uitgewerkt.