Verzamelen van requirements

Twee vakdocenten in het HBO willen een website beginnen waarmee ze hun studenten en (expat) professionals van up-to-date informatie voorzien die relevant is voor de Nederlandse markt. Ze willen op den duur ook geld verdienen met hun website.

Ik heb hen helpen definiëren wie de doelgroep is en welke functionaliteiten ze in de website willen aanbieden op de korte en langere termijn.

Door gerichte vragen te stellen aan de cliënt kreeg ik een helder beeld van de verschillende doelgroepen die ze wil bereiken. Met deze informatie heb ik een opzet gemaakt van twee persona’s die de belangrijkste twee doelgroepen representeren.schermafbeelding van persona 1 student, 2 professional in het veld, als twee vellen papier op elkaar gestapeld

Dit gaf de cliënt meer inzicht en kijk op belangrijke eisen en randvoorwaarden van hun site. Ook helpt het hen om een nauwe focus te houden zodat ze hun energie kunnen besteden aan wat prioritair is.

Vervolgens heb ik hen gevraagd websites te verzamelen die zij goed vinden. Deze lijst heb ik met hen door genomen en vastgelegd in een geannoteerde collage. Door te benoemen welke aspecten van deze websites hen aanspraken of juist niet, kregen ze meer inzicht in de eisen voor hun website. Dit helpt hen bij het nemen van beslissingen op het gebied van look & feel, tone of voice, functionaliteit etc. waardoor de informatie op de site een consistent geheel vormt. Daarnaast helpt dit hen bij het kiezen van een goede architectuur en platform voor hun site die ook de toekomstige functionaliteit ondersteunt.

collage van verschillende websites met dingen omcirkeld en stukjes uitleg

collage van verschillende websites met dingen omcirkeld en stukjes uitleg